ABOVJAN

Opis gesla: 
HAČARTUR -1805-1848-ARMENSKI PESNIK IN PISEC-(ROMAN: ARMENSKE RANE)
Ostali opisi