ROIG

Opis gesla: 
JAIME; 1400-1478-KATALONSKI PESNIK
Ostali opisi