POROČNI LIST

Opis gesla: 
IZPISEK IZ POROČNE MATIČNE KNJIGE
Ostali opisi
Predlog za izbris: