ŠPRICARKA

Opis gesla: 
UČENKA, KI NEOPRAVIČENO IZOSTAJA OD POUKA
Ostali opisi
Predlog za izbris: