ZADRŽEVALNIK

Opis gesla: 
PROSTOR ZA ZADRŽEVANJE POPLAVNIH VOD
Ostali opisi
Predlog za izbris: