SPANJAČ

Opis gesla: 
SOSPALEC NA ISTEM LEŽIŠČU
Ostali opisi
Predlog za izbris: