Zgodovina božjega ljudstva

BesedaOpis

Komentarji

 

Zap. št.

32

Stran

24

Datum izida

22. Marec 2018

Poslati do

15. Maj 2018

Celotna rešitev

5. nagradna igra

1. jezus, jaz nisem vreden, da...

odgovor: STOPIM

2. lahko pošlješ ...

odgovor: POVABILA

3. kupil sem .... in prav jutri si jo moram ogledat

odgovor: NJIVO

4. mar ni svatovska ......, o kateri goovori jezus, obleka ...........

1. odgovor:

OBLEKA

2. odgovor:

ODPUŠČANJA

5. ...... SO TI ODPUŠČENI

odgovor:

GREHI 

6. ..... se me, gospod!

odgovor: 

USMILI

končna rešitev:

ODPUŠČENI SO MNOGI NJENI GREHI, KER JE MOČNO LJUBILA
 

Geslo

ODPUŠČENI SO MNOGI NJENI GREHI, KER JE MOČNO LJUBILA