Zelena dežela

BesedaOpis

Komentarji

Zap. št. 148
Stran 15
Datum izida 16. Avgust 2018
Poslati do 8. September 2018
Celotna rešitev uganka

P ETELIN
R EDKEV
I LKA
D EDEK
I NTERNAT
T ITAN
E TIOPIJA

N AKLO
ARROW

A DAMIČ
G ROZD
R OPAR
O BARA

rešitev:

PRIDITE NA AGRO
Geslo PRIDITE NA AGRO