3K - Humor v križankah

BesedaOpis

Komentarji

Zap. št. 127
Stran 41
Datum izida 18. Junij 2019
Poslati do 17. Julij 2019
POLSVIT, OMETALO, DEPO, ER, TLA, OGA, ČLOVEKA, VIA,
IMOLA, EKOTIP, KADILAK, POLOTOK, DALI, OBI, ISLAM,
ENES, HAVS, TAROK, ATI, ALEL, ETANOL, CG, RIFLE,
TRAVEN, OM, KAJŽA, ENOTA, SATIRI, SOL, ZET, LORCA,
MILA/JERA, ORGAN, PRATIKAR

nagradno vprašanje št. 08
iskana črka: P
Geslo P