Čas za križanke in uganke

BesedaOpis

Komentarji

Zap. št. 25
Stran 45
Datum izida 28. Maj 2019
Poslati do 29. Julij 2019
SDS, JENS, RAZSEVEK, ČH, TREMA, NELSON, CV, MAK, KREDIT, KARLOVAC, SANJE, ARTIČAN, TELO, POB, BILKE, DREVO, MENA, AZ, KLENK, VSEŠIR, LOGO, ILKA, JUNAKI, INDIANA, ČVEKA, AJ, SKALJE, MIO, RANČ, TAN, DAŠA, KRETNJA, SLALOM, LOK, GEN, MOKA, TISOČ/STO, RB, SUKALO, TOLAR, TRKALO, ANGORČANI, VERNOST, GAME, TB, IDA, MIRT, LIMONIN, LAVA, LISTEK, MIKI, ORLY, OMEMBA, VLAK
Geslo NELSON MANDELA