NOMINALNA VREDNOST

Opis gesla: 
IMENSKA VREDNOST
Ostali opisi
Predlog za izbris: