3K - Humor v križankah - nasmejmo se

BesedaOpis

Komentarji

Zap. št. 65
Stran 10
Datum izida 25. Marec 2020
Poslati do 25. Maj 2020
SKLOP, ŽGUR, OMELO, POENOTENJE, DETEL, ACO, TELE, FELLINI, ČIP, RTIČ, ENOJNIK, ENAKE, MAKRAME, NA, KERUB, RE, DRUŽABEN, ZAKAJENOST, ELA, ELAN, BK, MOTIKA, REŽIM, OTOK, ANIKA, MONT, VOGL, FI, DUO, NEPTUN, OKT, EPIRCI, BL, KT, DIJAK, SKD, RELE, SPOJ, ZAVORA, OTEP, DOG, BRADAČ, POSLOVILO, EOLIJA, ISKER, NATIS, ALAN, STARA, TVIST, TONI
Geslo POTREBUJEM MAGNET