UPORNOST

Opis gesla: 
LASTNOST, ZNAČILNOST UPORNEGA
Ostali opisi
Predlog za izbris: