ZAKON

Opis gesla: 
PRAVNI PREDPIS Z NAJVIŠJO MOČJO PODREJEN LE USTAVI
Ostali opisi
Predlog za izbris: