NARIČE

Opis gesla: 
NAJVIŠJE LEŽEČE PRESIHAJOČE JEZERO NA ZGORNJI PIVKI
Ostali opisi
Predlog za izbris: