KVORUM

Opis gesla: 
ZA SKLEPČNOST POTREBNO ŠTEVILO ČLANOV
Ostali opisi
Predlog za izbris: