NIVELETA

Opis gesla: 
ČRTA ZA OZNAKO OSI CESTE
Ostali opisi
Predlog za izbris: