OSTOJA

Opis gesla: 
MOČNA SKUPINA VITEZOV IN GOSPODOV V POZNOSREDNJEVEŠKI EVROPI, KLAN OBSEGA DRUŽINE V POLJSKO-LITOVSKI SKUPNOSTI (VKLJUČNO S SEDANJO BELORUSIJO IN UKRAJINO )
Ostali opisi
Predlog za izbris: