KRIOGENA TLA

Opis gesla: 
TLA, KI SO V GLOBINI TRAJNO ZAMRZLA, NJIHOVA ZGORNJA PLAST PA SE V TOPLI POLOVICI LETA ODTAJA, ZNAČILNA ZA POLARNA IN SUBPOLARNA OBMOČJA
Ostali opisi
Predlog za izbris: