REDITELJ

Opis gesla: 
KDOR SKRBI ZA RED IN DISCIPLINO
Ostali opisi
Predlog za izbris: