SPREMSTVO

Opis gesla: 
SKUPINA LJUDI, KI KOGA SPREMLJA ZALASTI ZARADI VARSTVA
Ostali opisi
Predlog za izbris: