TEČAJNINA

Opis gesla: 
ZNESEK, KI SE PLAČA ZA OBISKOVANJE TEČAJA
Ostali opisi
Predlog za izbris: